ÁSZF 2017-06-15T10:54:19+00:00

Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek -továbbiakban ÁSZF- Albert János egyéni vállalkozó -továbbiakban “Szolgáltató”- által üzemeltetett naszut-terkep.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit, valamint a Nászút Kellékek Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit szabályozza az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:  naszut-terkep.hu/webshop/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Albert János (EV)
Székhely címe: 9024 Győr, Sajó u. 35
Cégjegyzékszám: ….
Nyilvántartást vezető cégbíróság: ….
Statisztikai számjel: ….
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: ….
Bankszámlaszám : …

A Szolgáltatás leírása: 

A nászút-térkép, mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül, a Szolgáltató hatékony, közvetlenül az utazásokkal kapcsolatos információkat, híreket oszt meg a Szolgáltatás iránt érdeklődőkkel, tagokkal, feliratkozókkal.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat, feliratkozókat, érdeklődőket, megismertesse az utazás legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok, feliratkozók, érdeklődők, saját utazásaik során felhasználva, jelentős árkedvezményeket érhetnek el, élményeket gyűjthetnek be.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag, feliratkozó, érdeklődő, — a továbbiakban vásárló — megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében utazási ajánlatok összeállításával, és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok is. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a nászút-térkép.hu, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online utazásokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatások (konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb kiadványunk adatlapja szerinti tartalommal és áron.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a vásárló által a www.naszut-terkep.hu  weboldalon, vagy annak aloldalán található megrendelő lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során, a Vásárló által megadott adatoknak hiánytalannak, és valósnak kell lenniük. A Vásárló nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést, a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa (pénzügyi teljesítés esetén a kapott összeget visszautalja). Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A megbízási díj teljesítése

A kiadványok megrendelése során a vásárlónak bankkártyával kell fizetnie. A vásárló kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során, a Szerződő Felek „teljesítési segédjének” minősül. A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/  weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Számlázás

A vásárlás összegének levonását követő 15 napon belül, a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikusan, e-mailen keresztül juttat el a Vásárlóhoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül, a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Vásárlóhoz. A Vásárló az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Ügyfélszolgálat/webáruház adatai:

Cím: 9024 Győr, Sajó u. 35
Telefon: +3630/773-2106
E-mail: alomnaszutak@gmail.com
Nyitvatartása: hétköznap 8-18 óráig

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a vásárló megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A vásárló számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog

A webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.

A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.

Elállási nyilatkozatminta

A 2. számú melléklet egy minta nyilatkozatot tartalmaz. Az elállási jogról bővebben: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató, a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét, az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.utazas-terkep.hu weboldal, annak elemei, és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag, a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez, ezen anyagok részére vagy egészére. A Vásárló, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére, 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés, a benne szabályozott jogviszony tekintetében, a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek, a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa az Egyesült Királyság és Magyarország.

Panaszkezelés

A Vásárló, a Szolgáltatással, megrendeléssel, teljesítéssel kapcsolatos panaszait, a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: alomnaszutak@gmail.com

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

webwise Hungary Kft.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

webwise Hungary Kft.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek, és szabadon letölthetőek a naszut-terkep.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon.

….

Mellékletek:

  1. sz. Adavédelmi tájékoztató  

  2.  sz. Elállási nyilatkozatminta

1 sz. Melléklet
Adavédelmi tájékoztató

Albert János (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 9024 Győr, Sajó u. 35
Az adatkezelő elérhetősége: +3630/77321-06; alomnaszutak@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A CÉGNÉV kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

“2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Albert János; 9024 Győr, Sajó u. 35 (Tel: +3630/773-2106

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)